Η καρτέλα σπουδαστή / μαθητή χρησιμεύει στην παρακολούθηση της πορείας του στα μαθήματα του φροντιστηρίου. Είναι διπλωμένο σε διάσταση Α4 (δίπτυχο Α4) και στο εξώφυλλο έχει χώρο για τα στοιχεία του μαθητή. Η καρτέλα σπουδαστή είναι τυπωμένη σε χρωματιστό χαρτόνι 200γρ.

Στο εσωτερικό της καρτέλας και στο οπισθόφυλλο υπάρχει πίνακας για να συμπληρώνει ο καθηγητής ημερομηνία, ώρες διδασκαλίας, παρουσίες/απουσίες, στοιχεία για την επίδοση του μαθητή και παρατηρήσεις.