Το καρτελάκι διδάκτρων διευκολύνει τον σπουδαστή έτσι ώστε να παρακολουθεί τις μηνιαίες πληρωμές του.  Είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτόνι 300γρ για να έχει την απαιτούμενη αντοχή και έχει διάσταση 10Χ8cm