Αφίσα εκτυπωμένη σε 250γρ χαρτί.

Διάσταση αφίσας

,